Ugerups Mjölkproduktion Aktiebolag har blivit erkänt som länets entreprenör, och vi hyllar med stolthet VD Karin Eriksson för hennes enastående insatser och engagemang inom företaget.

Under många år har Karin varit en drivande kraft bakom företagets framgångar, särskilt genom dess export av djur till olika länder runt om i världen. Hennes passion och hårda arbete har varit avgörande för att företaget har kunnat expandera och etablera sig på den internationella marknaden.

Bortom hennes professionella prestationer vill vi också lyfta fram det stöd som Karin har fått från sin man, Per Erik, som har varit en oumbärlig del av hennes resa. Dessutom är det värt att nämna det långvariga samarbetet med Ralf, som har bidragit till företagets framgång under de senaste 20 åren.

Under 2024 riktar Karin och hennes man sin uppmärksamhet mot deras enskilda firma, där de fortsätter att exportera nötkreatur till olika delar av Sverige. Det är tydligt att deras dedikation till branschen och deras företagande fortsätter att vara en inspirationskälla för många. Vi gratulerar Karin Eriksson och Ugerups Mjölkproduktion Aktiebolag till deras framgångar och deras välförtjänta erkännande som länets entreprenörer för år 2024.

Stort grattis till (Ugerups Mjölkproduktion Aktiebolag) – Länets entreprenörer 2024!

VD Karin Eriksson
Org.nr: 556377-1277
Mail: karin@ugerup.mu
Adress: NORRA STRANDVÄGEN 58 – 263 77 Mölle
Län: Skåne län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *