FAQ

FRÅGA OSS

Efter att du har gjort din beställning kommer diplomet att levereras inom 14 dagar. Diplomet kommer som en elegant tavla med en glasram och levereras direkt till din angivna adress.
Vad gäller sigillet så kommer det att skickas till dig som en PDF-fil inom 5 arbetsdagar efter din beställning

Under året 2023 har endast 3,2% av Sveriges entreprenörer lyckats passera samtliga kvalitetsanalyser. Detta markerar en selektiv grupp av personer som har visat enastående prestationer och överträffat de uppsatta kriterierna.

Nej, eftersom vi endast tilldelar utmärkelser till entreprenörer som har genomgått en noggrann granskning, är detta inte en tjänst som går att köpa. Vår process innefattar en strikt bedömning och endast företag som uppfyller våra krav och kriterier blir erkända med vår utmärkelse.

För att vara kvalificerad att vinna måste entreprenören ha levererat enastående prestationer inom följande nyckelområden:

 

 • Kvalitetssäkring:
  Kvalitetssäkring av entreprenörens övriga projekt och företag samt uppfyllande av höga standarder och krav
 • Ägande och Ledning:
  Ägarstrukturen och företagsledningen, organisationsansvar och styrelsesammansättning
 • Historisk analys:
  Kritisk granskning av flerårig historik för att göra bedömningar som sträcker sig bortom ett enstaka år
 • Finansiell hälsa:
  Finansiell stabilitet, bedömning av företagets ekonomiska kapacitet
 • Konkurrens bedömning:
  Bedömning av hur entreprenören presterar i förhållande till andra konkurrenter på marknaden
 • Lönsamhet:
  Företagets lönsamhetsnivå, Avkastning på investeringen och resultatmässiga prestationer
 • Marknadsföringsstrategi:
  Bedömning av entreprenörens förmåga att utveckla marknadsföringsstrategi, inklusive digitala, sociala kanaler

Nej, alla som uppfyller våra krav och erhåller certifiering från oss får titeln ‘Länets Entreprenör’. Detta är dock en exklusiv grupp, eftersom endast cirka 3,2% av alla entreprenörer i varje län uppnår denna status