Sorundamacken AB, under ledning av Annelie Katarina Tietjens, utmärker sig som en betydande entreprenör inom branschen. Företaget har specialiserat sig på försäljning av drivmedel och äger och förvaltar även värdepapper, vilket bidrar till en bred verksamhetsprofil.

Annelie Katarina Tietjens har spelat en nyckelroll i framgången för Sorundamacken AB genom sitt dedikerade och skickliga arbete. Hennes insatser har varit avgörande för företagets position som länets entreprenör, och hennes engagemang har präglat företagets framgångsresa.

I artikeln vill Annelie rikta ett särskilt tack till sina föräldrar, Jan Petersson och Mona Petersson. Deras stöd och vägledning har troligtvis varit en viktig del av Annelies framgångsresa och har bidragit till att forma Sorundamacken AB till vad det är idag.

Härmed vill vi hylla Annelie Katarina Tietjens och Sorundamacken AB för deras framstående prestationer och önska dem fortsatt framgång och välstånd i framtiden.

Stort grattis till Annelie Katarina Tietjens – Länets entreprenörer 2023!

VD Annelie Katarina Tietjens
Org.nr: 559013-9852
Mail: Torp34@hotmail.se
Adress: TORP 24 – 148 70 Sorunda
Län: Stockholms län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *