Suzan Adriess, VD för Montessoriförskolan Bromma Planeten AB, är en visionär ledare som har förverkligat och skapat en inspirerande lärmiljö för barn. Grundad 2012, har Montessoriförskolan Planeten i Bromma under Suzans ledarskap vuxit till en trygg och familjär plats där barnen får utvecklas fritt och öppet.

På Montessoriförskolan Bromma Planeten är miljön utformad för att främja självständighet och lärande. Suzan har samlat ett dedikerat team av utbildade montessorilärare, förskollärare och barnskötare som tillsammans strävar efter att skapa en pedagogiskt givande och kärleksfull atmosfär.

Med 12 anställda och en kapacitet att ta hand om 50 barn delas förskolan in i tre avdelningar baserat på ålder. Genom att tillämpa montessoripedagogiken ger Suzan och hennes kompetenta team varje barn möjligheten att lära sig på ett individanpassat sätt.

Vi vill hylla Suzan Adriess för hennes engagemang och hårda arbete som har gjort Montessoriförskolan Bromma Planeten AB till en framstående och välrenommerad förskola. Det är med stolthet och glädje vi tilldelar henne titeln Länets Entreprenör 2023. Vi ser fram emot att fortsätta följa och stödja hennes inspirerande arbete inom utbildningssektorn.

Stort grattis till Suzan Adriess – Länets entreprenör 2023!

VD Suzan Adriess
Org.nr: 556896-1253
Mail: suzanadriess@hotmail.com
Adress: SÖDERBERGA ALLÉ 28 – 168 62 Bromma
Län: Stockholms län
planetenmontessori.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *