Länets entreprenör 2023.

Vi är stolta över att tillkännage att Andrea Büki har utsetts till Länets Entreprenör för 2023. Som en framstående barnpsykiater har Andrea dedikerat nästan ett decennium åt att stödja barn och unga i deras psykiska hälsa.

Med sin medicinska bakgrund och breda erfarenhet från arbete på BUP-kliniken på SÄS i Borås till utbildning och arbete i Danmark, har Andrea blivit en respekterad expert inom sitt område. Hon specialiserar sig särskilt på neuropsykiatriska diagnoser som ADHD, autism, Tourette-syndrom och sömnstörningar och erbjuder expertvård och behandling.

För närvarande arbetar Andrea som konsult och fortsätter att föra hopp och stöd till barn och familjer som behöver det mest. Hennes passion och kompetens är en inspirationskälla för hela samhället.

Andrea Büki är en sann pionjär inom barnpsykiatri, och vi gratulerar henne varmt till att ha tilldelats priset som Länets Entreprenör för 2023.

Låt oss tillsammans fira Andrea Büki – Länets Entreprenör för 2023!

VD Andrea Büki
Org.nr: 559080-9884
Mail: barnpsykiater@gmail.com
Adress: Katrinedalsgatan 13a – 504 51 Borås
Län: Västergötland
barnpsykiater.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *