Vi vill rikta vår uppmärksamhet och hyllning till Tomas Berglunds Åkeri Aktiebolag för deras betydande bidrag som länets entreprenör. Tomas Berglund har tagit över företaget efter sin far och följer därmed i sina förfäders fotspår, då företaget grundades av hans farfar någon gång under 1920-talet.

Vi vill också rikta en särskild tacksamhet till Tomas hustru, som aktivt deltar i företagets verksamhet och stöttar Tomas i hans ledarskap och arbete. Deras samarbete och engagemang har varit avgörande för företagets framgång.

Tomas Berglunds Åkeri Aktiebolag är en viktig del av det lokala näringslivet och har ett starkt engagemang för att leverera pålitliga åkeritjänster till sina kunder. Bolagets verksamhet sträcker sig över olika områden inom åkeribranschen och syftar till att möta kundernas behov på ett effektivt och professionellt sätt.

Vi gratulerar Tomas Berglunds Åkeri Aktiebolag för att ha blivit utnämnd till länets entreprenör och önskar dem fortsatt framgång och välmående i framtiden.

Stort grattis till (Tomas Berglunds Åkeri Aktiebolag) – Länets entreprenörer 2024!

VD Thomas Berglund
Org.nr: 556396-0409
Mail: Tberglund@live.se
Adress: Skoga 60 – 683 61 Ekshärad
Län: Värmlands Län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *