Vi är glada att hylla Johny Pettersson och Ösmo Entreprenad AB för deras utmärkta prestationer som nyligen har lett till att de utnämnts till länets entreprenörer. Detta certifikat är en välförtjänt erkänsla för Johnys hängivenhet och företagets framstående arbete inom entreprenadverksamhet inom byggsektorn.

Johny Pettersson har med sitt företag, Ösmo Entreprenad AB, etablerat sig som en pålitlig aktör inom byggsektorn. Företaget bedriver entreprenadverksamhet och agerar som underentreprenör (UE), och det är genom deras hårda arbete och engagemang som de har skapat en stark närvaro på marknaden.

Familjen Pettersson har en lång historia av entreprenörskap, och det är tydligt att Johny har hämtat inspiration från denna tradition. Deras dedikation och affärsanda har varit avgörande för Ösmo Entreprenad AB:s framgång.

Vi gratulerar Johny Pettersson och hela Ösmo Entreprenad AB för deras utmärkta prestationer och önskar dem fortsatt framgång inom byggsektorn och andra relaterade områden. Det är företag som deras som bidrar till att stärka entreprenörskapet och byggsektorn i länet.

Stort grattis till Johny Pettersson – Länets entreprenörer 2024!

VD Johny Pettersson
Org.nr: 556878-4317
Mail: jonnypetterson@hotmail.se
Adress: Bryggargatan 9b – 149 42 Nynäshamn
Län: Stockholms län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *