Anna Hussfelt Axelsson, VD för Lindome Lön och Redovisning AB, är en värdig mottagare av utmärkelsen som länets entreprenör. Hennes dedikation och ledarskap har inte bara lyft företaget utan också skapat en stark och positiv arbetsmiljö.

Anna hyllar främst sina medarbetare och betonar vikten av att sätta kundens företag i fokus. För henne och hennes team är kundens framgång lika betydelsefull som själva kunden. Lindome Lön och Redovisning AB strävar mot att vara mer än bara en redovisningsbyrå; de strävar efter att vara en personlig partner där företagare känner sig trygga att lämna över sin ekonomi.

Företagets mål är tydligt – att vara en personlig redovisningsbyrå där engagemang, tillgänglighet, proaktivitet och kommunikation är centrala element. Genom att fokusera på dessa principer strävar de efter att hjälpa kundens företag att nå sina önskade mål. Lindome Lön och Redovisning AB värderar högt långsiktiga och förtroendefulla kundrelationer, vilket är en av anledningarna till deras framgång och erkännande som länets entreprenör.

Stort grattis till Anna Hussfelt Axelsson – Länets entreprenör 2023!

VD Anna Hussfelt Axelsson
Org.nr: 556861-8275
Mail: anna@lindomeredovisning.se
Adress: KROKSJÖVÄGEN 38 – 437 92 Lindome
Län: Västra Götalands län
lindomeredovisning.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *