Länets entreprenör 2023

Anders Brattse och Confidentor är en inspirerande kraft. Med en imponerande karriär i stora koncerner och en passion för att skapa välgrundade finansiella lösningar, har han och hans team hos Confidentor spelat en avgörande roll i kapitalförvaltning, pension och försäkring sedan 1987.

Deras samlade erfarenhet på över 150 år är en värdefull resurs för vårt samhälle, och deras unika förmåga att kritiskt granska och anpassa lösningar efter marknadens behov gör dem till verkliga ledare inom branschen. Med en stark betoning på kompetens och integritet har Confidentor etablerat sig som en förtroendeingivande rådgivare för investeringar och försäkringar.

Org.nr: 556555-3962
VD Anders Brattse
Mail: Anders.brattse@confidentor.se
Län: Stockholms län
confidentor.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *