Zemission AB, under ledning av Anders Vestin, är en framstående aktör inom hållbarhetssektorn och har förtjänstfullt blivit utnämnt till länets entreprenör. Företaget, grundat 2010 och baserat i Lund, består av ett passionerat och kompetent team av visionärer, entreprenörer och yrkesmän som strävar efter att förbättra världen genom innovativa affärsmodeller.

Zemission AB är känt för sin unika teknikplattform som möjliggör högeffektiv förbränning med nollutsläpp. Denna banbrytande teknologi är inte bara miljövänlig utan också mångsidig, vilket gör den tillämplig på en mängd olika produktområden och processer över hela världen. Företaget är engagerat i att skapa affärsmöjligheter samtidigt som de minimerar sin miljöpåverkan.

Med inriktning på utveckling och försäljning av katalytiska brännkammare visar Zemission AB att hållbarhet och lönsamhet kan gå hand i hand. Anders Vestin och hans dedikerade team har framstått som pionjärer inom sitt område och inspirerar genom sitt engagemang för att främja positiv förändring.

Stort grattis till Anders Vestin – Länets entreprenörer 2023!

VD Anders Vestin
Org.nr: 556675-5889
Mail: anders.vestin@zemission.se
Adress: SCHEELEVÄGEN 17 – 223 63 Lund
Län: Skåne län
zemission.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *