Vi har nöjet att hylla Wixners Kakel & Bygg AB och dess grundare, Jörgen Wixner, för deras framstående prestationer som länets entreprenörer. Detta certifikat är en erkänsla för deras mångsidiga verksamhet och dedikation inom olika områden.

Wixners Kakel & Bygg AB är verksamma inom byggbranschen och har gjort sig känt för sin expertis inom kakelarbete och byggverksamhet. Jörgen Wixner, som ledare för företaget, har varit en katalysator för dess framgång genom sin erfarenhet och kompetens.

Företaget är inte bara engagerat i byggverksamhet, utan har också utökat sina verksamhetsområden till att äga och förvalta värdepapper samt fastigheter. Dessutom erbjuder de byggmaskinuthyrning och är involverade i försäljning av spabad och tillbehör. Wixners Kakel & Bygg AB och Jörgen Wixner har skapat en företagsprofil som sträcker sig över olika sektorer, vilket visar på deras affärsskicklighet och förmåga att diversifiera. Deras breda portfölj av tjänster och verksamheter gör dem till en betydande aktör på marknaden.

Vi gratulerar Wixners Kakel & Bygg AB och Jörgen Wixner för deras imponerande insatser och önskar dem fortsatt framgång och utveckling inom byggbranschen och andra områden de är verksamma inom.

Stort grattis till Jörgen Wixner – Länets entreprenörer 2024!

VD Jörgen Wixner
Org.nr: 556912-8043
Mail: j.wixner@gmail.com
Adress: ÅKERVÄGEN 11 – 905 32 Hörnefors
Län: Västerbottens län
wixnerskakelochbygg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *