Torbjörn Wennberg, VD för T. Wennbergs Entreprenad AB, är inte bara en framstående entreprenör utan även en dedikerad och omtänksam arbetsgivare. Han har inte bara byggt upp ett framgångsrikt företag inom gräv- och anläggningsentreprenad, utan har också lagt stor vikt vid att vara en positiv kraft för sina anställda.

Torbjörn strävar efter att skapa en arbetsmiljö där varje anställd känner sig uppskattad och stöttad. Genom att betona vikten av teamarbete och öppen kommunikation har han skapat en företagskultur som genomsyras av samarbete och gemenskap. Hans engagemang för sina medarbetares välbefinnande går hand i hand med företagets framgång.

Som en ledare som prioriterar sina anställdas välmående skapar Torbjörn inte bara en trygg arbetsplats utan även en plats där människor trivs och växer. Vi hyllar Torbjörn Wennberg för hans framstående prestationer som entreprenör och hans hjärta för att vara en bra arbetsgivare.

Stort grattis till Torbjörn Wennberg – Länets entreprenörer 2023!

VD Torbjörn Wennberg
Org.nr: 556875-8139
Adress: RÅSTA STRANDVÄG 13 C – 169 79 Solna
Län: Stockholms län
twe.nu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *