Vi hyllar Piere Karlsson för hans framstående entreprenörskap och engagemang som ledare inom byggbranschen. Piere, som har blivit utnämnd till länets entreprenör och erhåller ett välförtjänt certifikat, har varit en drivande kraft inom byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning. Piere Karlssons passion för byggande och dedikation till sitt företag har positionerat honom som en ledande entreprenör inom branschen.

Bolaget, som bedriver byggnadsverksamhet och försäljning av byggmaterial, har blivit synonymt med högkvalitativa projekt och professionell service. Piere har inte bara byggt strukturer, utan han har också byggt starka relationer och förtroende bland sina kunder och samarbetspartners. Hans dedikation till kvalitet och hållbarhet har varit en nyckel till framgång, och det har skapat en efterfrågan som överstiger kapaciteten. I och med denna utmärkelse vill vi rikta våra hattar till Piere Karlsson och erkänna hans bidrag till branschen. Trots att han når kapacitetens gränser, är det tydligt att Piere har satt en standard för excellens och professionalism inom byggsektorn.

Piere Karlsson och hans team fortsätter att vara en pålitlig och påtaglig kraft inom byggbranschen. Vi ser med spänning fram emot att se hur hans entreprenörskap och företagande fortsätter att forma den lokala byggmiljön och bidra till en blomstrande samhällsutveckling.

Stort grattis till Piere Karlsson – Länets entreprenörer 2024!

VD Piere Karlsson
Org.nr: 556666-6185
Mail: rbyggab@gmail.com
Adress: VANSÖ NYBY 4 – 645 92 Strängnäs
Län: Södermanlands län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *