Henrik Larsson, VD för Larssons Gräv i Lekeryd AB, är en driven entreprenör som har gjort betydande framsteg inom markarbetesbranschen och jord- och skogsbruk. Hans engagemang och kompetens har varit avgörande för företagets framgång och dess roll som en pålitlig aktör inom branschen.

Larssons Gräv i Lekeryd AB har etablerat sig som en pålitlig partner för markarbeten och har även varit engagerat inom jord- och skogsbruk. Henrik Larssons ledarskap har varit en nyckelfaktor för företagets tillväxt och framgång genom åren.

Företaget strävar efter att leverera högkvalitativa marktjänster och bidrar till att forma landskapet genom sina markarbeten. Henrik Larssons dedikation till att äga och förvalta fastigheter kompletterar företagets breda verksamhet och skapar en stabil grund för fortsatt framgång.

Det är med stor glädje vi tilldelar Henrik Larsson titeln Länets Entreprenör 2023. Hans bidrag till markarbetesbranschen och jord- och skogsbruket är en inspiration för andra inom sektorn. Vi ser fram emot att fortsätta följa Henriks resa och önskar honom fortsatt framgång.

Stort grattis till Henrik Larsson – Länets entreprenörer 2023!

VD Henrik Larsson
Org.nr: 556807-1103
Mail: larsson.hestra@live.se
Adress: HESTRA 2 – 561 95 Lekeryd
Län: Jönköpings län
www.facebook.com/p/Larssons

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *