På Ångbåten strävar vi efter att vara en plats där alla känner sig välkomna och delaktiga, oavsett ålder. De sätter barnens utveckling och lärande i fokus, och deras målsättning är att skapa en trygg och lugn miljö där varje barn ges utrymme att växa och lära utifrån sina egna förmågor.

Deras projektinriktade pedagogik i mindre lärgrupper ger barnen möjlighet att leka, skapa, utforska och pröva sina egna idéer. De strävar efter att utbildningen ska vara meningsfull och ge barnen kunskaper och värden som bygger grunden för deras livslånga utveckling och lärande.

Demokrati och allas lika värde är fundamentala i deras arbete. De värnar om hållbarhet, inte bara miljömässigt utan även socialt och ekonomiskt. På Ångbåten ser dom fram emot att fortsätta skapa en positiv inverkan på våra barns liv och utveckling.

Stort grattis till Förskolan Ångbåten AB – Länets entreprenörer 2023!

VD Liselotte Jonsson
Org.nr: 556613-1891
Mail: kontoret@ronnbergs.se
Adress: PRÅMVÄGEN 3 – 178 30 Ekerö
Län: Stockholms län
ronnbergs.se/vara-forskolor/forskolan-angbaten-centrum-ekero/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *