Vi hyllar William Sandholt och MT Betong AB, deras företag har en historia som sträcker sig tillbaka till 50-talet. År 1959 lade Malte Nilsson grunden för det som nu är MT-Betong när han startade Markaryds Takpannefabrik. Trots att företaget då främst tillverkade takpannor, har det under de senaste 60 åren förvaltats väl av familjen Nilsson och sett till att verksamheten har utvecklats och expanderat. Produktionen har breddats avsevärt och idag tillverkar företaget högkvalitativ prefab-betong för en mängd olika ändamål, från bostäder och handel till industri och lantbruk. Även om MT-Betong har bytt ägare och ledning, genom förvärvet av ForshedaGruppen år 2022, fortsätter deras entusiasm och engagemang för prefabricerade byggkomponenter.

Möjligheten att använda prefabricerade komponenter har inneburit en mer effektiv byggprocess, vilket sparar tid och förbättrar ekonomin. Dessutom minskar risken för olyckor på arbetsplatsen och förbättrar arbetsmiljön. Hälsa och hållbarhet är kärnvärden för MT Betong AB, och de strävar ständigt efter att förbättra sin miljöpåverkan genom att minska koldioxidutsläppen och övergå till mer klimatsmarta energikällor som solenergi.

På MT-Betong arbetar de som ett team, där varje medarbetare spelar en viktig roll. Genom att främja en säker och trygg arbetsmiljö och genom att kontinuerligt utvärdera och förbättra sina säkerhetsrutiner, strävar de efter att uppnå sina mål. De värdesätter också sammanhållning och samarbete för att nå sina gemensamma mål.

Stort grattis till (MT Betong AB) – Länets entreprenörer 2024!

VD William Sandholt
Org.nr: 556410-9584
Mail: William@mt-betong.se
Adress: ULVARYDSVÄGEN 4 – 285 35 Markaryd
Län: Kronobergs län
mt-betong.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *