Vi hyllar Fredrik Roth och Karlshamns Sjöservice Aktiebolag för deras enastående insatser och framgångsrika resa. Fredrik förtjänar erkännande för hans hängivenhet och ledarskap som har varit avgörande för bolagets framgångar.

En särskild hyllning riktas till Fredriks pappa, vars vision och arbete har lagt grunden för företagets välmående och fortsatta framgång. Deras gemensamma insatser har inte bara stärkt företaget utan även bidragit till att förbättra hamnverksamheten och sjötransporterna i området.

Karlshamns Sjöservice Aktiebolag är ett viktigt företag inom hamn- och servicebranschen. Deras tjänster relaterade till fartygsanlöp, förtöjning och förhalning spelar en avgörande roll för att säkerställa effektiviteten och smidigheten i hamnverksamheten.

Som länets entreprenör förtjänar Fredrik Roth och Karlshamns Sjöservice Aktiebolag denna utmärkelse som ett erkännande för deras betydande bidrag till näringslivet och samhället. Vi gratulerar dem till deras framgång och önskar dem fortsatt lycka i framtida projekt och initiativ.

Stort grattis till (Karlshamns Sjöservice Aktiebolag) – Länets entreprenörer 2024!

VD Fredrik Roth
Org.nr: 556160-1690
Mail: sjoservice@gmail.com
Adress: Södra Stillerydsvägen 52 – 374 31 Karlshamn
Län: Blekinge län
sjoservicekarlshamn.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *