Lekbarn i Sverige AB, under ledning av Rolf Palmgren, har etablerat sig som en av de mest rekommenderade skolorna i länet. Genom sitt engagerade team och starka fokus på gemenskap och delaktighet, har skolan skapat en miljö där varje elev känner sig betydelsefull och en del av något större.

Rolf och hans team arbetar enträget varje dag för att säkra en ljus framtid för eleverna. Genom att främja lärande och möjliggöra för alla att uttrycka sig och känna sig hörda, strävar de efter att ge barnen en rik och meningsfull utbildning.

Genom att kombinera lärande med lek, fysisk aktivitet, spänning och problemlösning har Lekbarn i Sverige AB introducerat en innovativ utbildningsmetod som inte bara inspirerar eleverna utan också möter flertalet mål i skolans läroplaner. Denna framgångsrika strategi omfattar områden som språk, matematik, värdegrund och teknik.

Det är med stolthet som vi utnämner Rolf Palmgren och hans fantastiska team till Länets entreprenörer för år 2024. Deras dedikation och innovation i utbildningssektorn är en inspiration för oss alla och bidrar till att forma en ljusare framtid för våra barn.

Stort grattis till Lekbarn i Sverige AB – Länets entreprenörer 2024!

VD Rolf Palmgren
Org.nr: 559068-3941
Mail: Info@lekbarn.se
Adress: STRÖMSBERGSVÄGEN 33 – 553 08 Jönköping
Län: Jönköpings län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *