Christer Olofsson, grundare av CBA Entreprenad AB, har blivit hyllad som länets entreprenör för sitt framstående arbete inom markarbeten och byggentreprenader. Med en bred kompetens och många års erfarenhet har Christer och hans team etablerat sig som en pålitlig och respekterad aktör inom branschen.

Verksamheten grundades i kölvattnet av orkanen Gudrun, då behovet av markarbeten och bredbandsinstallationer var akut. Christer spelade en avgörande roll i att stödja det internationella teamet från Tyskland genom att agera som tolk och samordnare under arbetet med att gräva ner ledningar i Sverige. Detta ledde till bildandet av CBA Entreprenad AB, som sedan dess har fortsatt att växa och utvecklas.

Bolagets verksamhet omfattar främst markarbeten i samband med bredbandsinstallationer, men de utför även olika typer av gräv- och byggentreprenader för både offentliga och privata kunder. Med en stark betoning på kvalitet, säkerhet och effektivitet har CBA Entreprenad AB etablerat sig som en pålitlig partner för sina kunder och en ledande kraft inom branschen.

Genom att fortsätta leverera exceptionella resultat och hålla sig uppdaterade med de senaste branschstandarderna och teknikerna, fortsätter CBA Entreprenad AB att stärka sin position som en av länets främsta entreprenörer inom markarbeten och byggentreprenader.

Stort grattis till CBA Entreprenad AB – Länets entreprenörer 2024!

VD Christer Olofsson
Org.nr: 556825-6852
Mail: christer@cbaab.se
Adress: FINNAMYRSVÄGEN 8 – 355 72 Ingelstad
Län: Kronobergs län
cbaab.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *