Vi vill rikta vår uppmärksamhet och hyllningar till Sjöströms Åkeri i Hudiksvall Aktiebolag och dess grundare, Hans Åke Sjöström, för deras enastående insatser inom åkeri och entreprenadverksamhet. Hans Åke har inte bara etablerat och byggt upp ett framgångsrikt företag utan har även skapat en arv av dedikation, hårt arbete och företagsanda som har präglat företaget i generationer.

Som ett äkta familjeföretag har Sjöströms Åkeri en stark koppling till dess grundvärderingar och kärnprinciper. Under Hans Åkes ledning och med stöd från hans söner fortsätter företaget att blomstra och växa, samtidigt som det bibehåller den tradition av service, pålitlighet och kvalitet som har kännetecknat det från början.

Hans Åke Sjöström förtjänar beröm för sitt outtröttliga arbete och engagemang för att leverera de bästa tjänsterna till sina kunder. Genom att kombinera erfarenhet med innovation och modern teknik har Sjöströms Åkeri kunnat möta och överträffa sina kunders förväntningar gång på gång.

Med en flotta av lastbilar och entreprenadmaskiner är Sjöströms Åkeri väl rustade för att hantera olika typer av uppdrag inom åkeri och entreprenadbranschen. Oavsett om det handlar om transport av material, markarbeten eller andra logistikuppdrag kan kunder lita på att Sjöströms Åkeri levererar pålitliga och effektiva lösningar.

Vi vill även rikta våra hyllningar till Hans Åkes familj, som har varit en viktig del av företagets framgång. Deras stöd och engagemang har varit ovärderligt och har bidragit till att forma och utveckla företaget till det det är idag.

Sjöströms Åkeri i Hudiksvall Aktiebolag är inte bara ett företag utan en del av samhället, och deras bidrag till näringslivet och lokalsamhället förtjänar erkännande och uppskattning. Vi ser fram emot att fortsätta följa deras framgångsrika resa och önskar dem all lycka i framtiden.

Stort grattis till Sjöströms Åkeri i Hudiksvall Aktiebolag – Länets entreprenörer 2024!

VD Hans Åke Sjöström
Org.nr: 556722-9629
Mail: sjostromsakeri@teila.com
Adress: hedefinnflovägen 3D – 824 31 hudiksvall
Län: Gävleborgs län
sjostromsakeriab

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *