Vi hyllar Kjell Nygren och hans företag, Nygrens Brandservice AB, för deras enastående insatser inom brandsäkerhet och utrymningsplanering. Att bli utnämnd till länets entreprenör inte bara en gång, utan två år i rad först 2023 och nu återigen 2024 är ett bevis på deras engagemang, kompetens och dedikation till att skydda människor och egendom från brandrisker.

Nygrens Brandservice AB är inte bara ett företag, det är en familjär verksamhet där passionen för brandsäkerhet går i arv. Kjell Nygren, grundaren och ägaren till företaget, har inte bara byggt upp en framgångsrik verksamhet, utan han har också engagerat och inspirerat sin son och svärdotter att delta i samma bransch. Detta är ett tecken på den starka familjebanden och det gemensamma intresset för att göra samhället säkrare.

Genom att erbjuda försäljning och service av brandredskap samt konsultationer inom brandsäkerhet och utrymningsplanering, har Nygrens Brandservice AB blivit en pålitlig partner för både företag och privatpersoner i deras strävan efter att upprätthålla en säker arbetsmiljö och bostadsmiljö.

Med ett team av erfarna och kunniga medarbetare har företaget arbetat hårt för att leverera högkvalitativa tjänster och lösningar som är skräddarsydda för varje kunds behov. Deras expertis sträcker sig från att genomföra brandskyddskontroller och brandriskanalyser till att installera och underhålla brandutrustning och utrymningsplaner.

Men det är inte bara deras professionella kompetens som imponerar – det är också deras engagemang för kundservice och deras vilja att gå den extra milen för att säkerställa att varje kund känner sig trygg och väl omhändertagen. Det är denna kombination av kompetens, engagemang och serviceanda som har gjort Nygrens Brandservice AB till en ledande aktör inom branschen.

Som de fortsätter att växa och utvecklas ser vi fram emot att se deras fortsatta framgångar och deras bidrag till att göra vårt samhälle säkrare och mer brandsäkert. Vi är stolta över att hylla Kjell Nygren och Nygrens Brandservice AB för deras enastående insatser och deras viktiga roll i att skydda liv och egendom från brandrisker.

Stort grattis till Nygrens Brandservice AB – Länets entreprenörer 2024!

VD Kjell Nygren
Org.nr: 556637-5910
Mail: info@nygrensbrandservice.se
Adress: Bellevuegatan 17A – Karlstad
Län: Värmlands län
nygrensbrandservice.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *