Ett välförtjänt erkännande till Tina Lundh och Satin AB, som har utnämnts till länets entreprenör! Ert engagemang inom vård, skydd och trygghet är en viktig del av samhällets stödsystem, och ert företag är verkligen en föregångare inom detta område.

Satin ABs olika typer av boenden, inklusive skyddat boende, kollektiva och fristående lägenheter/villor, visar er mångsidighet och er vilja att individanpassa vård och omsorg för olika behov. Er flexibilitet och förmåga att anpassa insatserna efter individens behov är ett bevis på er dedikation till att erbjuda högkvalitativ och personcentrerad vård.

Ert arbete från hjärtat och kompetensen hos er personal är nyckelelement i Satin ABs framgång. Att hylla och tacka Zana för hennes engagemang sedan dag 1 är ett fint exempel på att erkänna och uppskatta det hårda arbetet och dedikationen från er teammedlemmar.

Må ert certifikat vara en symbol för er betydelsefulla roll inom vårdsektorn och er fortsatta strävan efter att erbjuda stöd och trygghet till de som behöver det mest. Fortsätt vara en källa till styrka och omsorg i samhället!

Stort grattis till Satin AB – Länets entreprenörer 2023!

VD Tina Lundh
Org.nr: 559034-6077
Mail: tina@satinab.se
Adress: LOMMAVÄGEN 53 – 245 62 Hjärup
Län: Skåne län
satinab.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *