Anders Holmgren, visionären bakom PlanetsOwn AB, är verkligen en pionjär inom hållbar innovation och miljövänliga lösningar. Genom sitt engagemang för att söka upp och utveckla effektiva vattenreningstekniker har han inte bara hjälpt till att få fram unika metoder för att avlägsna svårhanterade föroreningar från vårt kranvatten utan engagerar sig även i produkter som kan hjälpa till att bevara och skydda vårt värdefulla vatten.

PlanetsOwn AB har fokuserat på filter som inte bara är effektiva i att rena vatten från föroreningar och gifter utan också bevarar vattnets hälsosamma egenskaper. De unika metoder som Anders och hans team har engagerat sig i, och till viss del även hjäpt till att utveckla, säkerställer att mineraler, spårämnen och salter fortfarande finns kvar, vilket ger en hållbar och balanserad lösning för vattenrening.

PlanetsOwn AB försöker även informera om det akuta behovet för rening av kranvattnet. Vid en närmare undersökning av en droppe kranvatten så ser man inte längre bara vatten utan ett tvärsnitt av nutidens ansamlade industriella, agrara och medicinska avfalls- och restprodukter. Det är svårt, på gränsen till omöjligt, att i stor skala rena allt dricksvatten från detta oönskade innehåll men det kan göras med dricksvattnet, direkt hos konsumenten, och man behöver då inte slösa resurser på allt det vatten som spolas bort i toaletter etc. De nya larm som nu kommer fram om dricksvattnets ökande innehåll av exempelvis mikroplaster, PFAS, medicinrester, har PlanetsOwn AB arbetat med i flera år och har redan introducerat effektiva filter för att hantera dessa föroreningar.

Vi hyllar Anders Holmgren och hans team för deras banbrytande arbete och dedikation till att främja hållbarhet. Med sitt företags fokus på miljövänliga lösningar är han verkligen en förebild och en värdig mottagare av utmärkelsen som länets entreprenör.

Stort grattis till Anders Holmgren och teamet på PlanetsOwn AB – Länets entreprenörer 2023!

VD Anders Holmgren
Org.nr: 556843-7411
Mail: Anders@Planetsown.com
Adress: BYGATAN 1A – 288 33 Vinslöv
Län: Skåne län
planetsown.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *