Kjell Nygren, som driver Nygrens Brandservice AB, har gjort en betydande insats inom brandskydd och säkerhetstjänster och har därför blivit utnämnd till länets entreprenör. Företaget fokuserar inte bara på tillhandahållande av brandredskap utan erbjuder också en omfattande tjänst där översyn, underhåll och rådgivning kring brand- och säkerhetsutrustning står i centrum.

Nygrens Brandservice AB strävar efter att skapa helhetslösningar för brandskydd och säkerhet, och de inkluderar även rådgivning och projektering som en integrerad del av sina tjänster. Dessutom erbjuder de ett komplett sortiment av ögonduschar, första-hjälpen-utrustning samt skyltar för varsel och utrymning.

Denna utnämning som länets entreprenör och mottagandet av certifikatet är ett erkännande av Kjell Nygrens dedikation och kompetens inom brandsäkerhet.

Stort grattis till Kjell Nygren – Länets entreprenörer 2023!

VD Kjell Anders Nygren
Org.nr: 556637-5910
Mail: info@nygrensbrandservice.se
Adress: Nolgårdsvägen 5 – 663 41 Hammarö
Län: Värmlands län
nygrensbrandservice.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *