Suzan Adriess, VD för Montessoriförskolan Bromma Planeten AB, har med stor framgång och engagemang skapat en unik lärandemiljö på Montessoriförskolan Pyramiden. Grundad 2005 och belägen mitt i Östermalm nära Karlaplan, har förskolan blivit en trygg och familjär plats där barnens utveckling främjas genom en kombination av utelek, teoretisk inlärning och självständiga aktiviteter.

Montessoriförskolan Pyramiden har under Suzans ledarskap samlat ett kompetent och dedikerat team bestående av utbildade montessorilärare, förskollärare och barnskötare. Med sju lärare och en kapacitet att ta hand om 30 barn delas förskolan in i avdelningar baserat på ålder, vilket möjliggör en individanpassad undervisning enligt montessoripedagogiken.

Vi vill hylla Suzan Adriess för hennes fantastiska insatser och hängivenhet till att skapa en pedagogiskt berikande miljö för barnen på Montessoriförskolan Pyramiden. Hennes ledarskap har gjort det möjligt för barnen att trivas, växa och lära sig på bästa sätt. Med stolthet och glädje tilldelar vi Suzan Adriess titeln Länets Entreprenör 2023 och ser fram emot att fortsätta stödja hennes arbete med att forma framtidens generation.

Stort grattis till Suzan Adriess – Länets entreprenör 2023!

VD Suzan Adriess
Org.nr: 556680-6369
Mail: suzanadriess@hotmail.com
Adress: GREVGATAN 42 – 114 53 Stockholm
Län: Stockholms län
pyramidenmontessori.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *