Patrik Lundmark, VD för Lundmarks Gräv AB, är en entreprenör med enastående engagemang och dedikation till kvalitet. Under sin tid som företagsledare har han konsekvent placerat kvalitet som högsta prioritet, vilket har resulterat i en imponerande framgångssaga för Lundmarks Gräv AB.

Patrik har inte bara lyckats lyfta företaget till otroliga höjder utan har också bevarat och upprätthållit en konstant hög kvalitet i företagets tjänster. Hans fokus på att göra kunderna nöjda har varit en nyckelfaktor i den framgångsrika resan, och det är tydligt att kundens tillfredsställelse är av yttersta vikt för honom.

Bakom varje framgångsrik entreprenör står en stödjande och förstående familj, och Patrik är inget undantag. Hans hårda arbete, som ibland inneburit sena kvällar och extra ansträngning, har möjliggjorts och underlättats av hans familj och sambon. Patrik själv betonar deras avgörande roll och säger att “utan dem hade detta inte funkat.”

Det är ingen överraskning att Patrik Lundmark nu tilldelas titeln som Länets Entreprenör 2023. Lundmarks Gräv AB levererar bäst inom entreprenadverksamhet, och detta är en välförtjänt erkännande av Patriks otroliga insatser och fina prestationer sedan företagets start

Stort grattis till Patrik Lundmark – Länets entreprenör 2023!

VD Patrik Lundmark
Org.nr: 559152-5190
Mail: patrik@lundmarkgrav.se
Adress: YTTERSTA 226 – 946 92 Lillpite
Län: Norrbottens Län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *