Länets entreprenör 2023!

Med stor stolthet och glädje vill vi tillkännage att Tobias Widén är mottagaren av priset som länets entreprenör för 2023. Hans företag, verksamt inom byggnadsverksamhet och fastighetsförvaltning, är en framstående aktör inom branschen.

Tobias Widén har visat prov på entreprenörskap och en förmåga att göra betydande insatser inom byggsektorn och fastighetsbranschen. Hans företag har varit en kraft att räkna med, och de har åtagit sig en mängd olika projekt, från byggnation till fastighetsförvaltning.

Fokus på att äga och förvalta fast egendom har gett Tobias Widén och hans team möjlighet att bygga en långsiktig och hållbar verksamhet. Detta arbete har varit avgörande för att skapa värde och möjliggöra tillväxt i fastighetssektorn.

Tobias Widén är en inspirerande förebild för andra entreprenörer som strävar efter att göra skillnad inom bygg- och fastighetsbranschen. Hans utmärkelse som länets entreprenör för 2023 är en välförtjänt hyllning till hans engagemang och kompetens.

Stort grattis till Tobias Widén – Länets entreprenör 2023!

VD Tobias Widén
Org.nr: 556822-9073
Mail: info@hoburgsbyggtjanst.se
Adress: VAMLINGBO KVARNE 627 – 623 31 Burgsvik
Län: Gotlands län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *