Anna Hallagård, stolt ägare av Hallagård Ekonomi AB, har blivit förtjänt utnämnd till länets entreprenör och kommer inom kort motta ett certifikat från er.

Inom ramen för Hallagård Ekonomi AB bedriver Anna konsultverksamhet inom bokföring, redovisning samt ekonomitjänster. Med ett engagemang och en hängivenhet som präglar varje arbete, ser Anna till att varje uppdrag behandlas med omsorg och precision. Hon tar sig an varje kunds företag som om det vore hennes eget, vilket tydligt visar på hennes professionalism och dedikation.

Anna Hallagård vill även rikta en särskild hyllning till sin mentor, som har spelat en avgörande roll i hennes entreprenörsresa. Mentorrelationer är ofta en källa till inspiration och kunskapsöverföring, och det är tydligt att Anna värderar det stöd och den vägledning hon har fått under sin resa. Utmärkelsen som länets entreprenör är en erkännande av Anna Hallagårds betydande bidrag inom ekonomi och företagsrådgivning.

Stort grattis till Anna Hallagård – Länets entreprenörer 2023!

VD Anna Hallagård
Org.nr: 559205-5056
Mail: anna@athekonomi.se
Adress: MANNERFELTS VÄG 7 – 504 31 Borås
Län: Västra Götalands län
linkedin.com/in/anna-hallag

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *