Vi är stolta över att utse Camilla Sköld och Center for Mindfulness Sweden, CfMS, till länets mest enastående entreprenörer! Camilla är en sann hjälte som arbetar hårt för att införa mindfulness och mindfulnessbaserad metodik på universitet och i vården, vilket bidrar till att förbättra den allmänna hälsan över hela landet.

CfMS arbetar med metoder som har väldokumenterat empiriskt stöd såsom Mindfulnessbaserad Stressreduktion, MBSR, Mindfulnessbaserad Kognitiv Terapi, MBCT och medkänslofokuserade program såsom Mindful Self-Compassion, MSC för att möta och motverka t.ex stress, utmattning, empatitrötthet och sekundär traumatisering och för att främja glädje, livstillfredställelse, fysiologisk hälsa osv.

CfMS utbildar på internationell toppnivå och främjar medveten närvaro, medkänsla och altruism genom sina högkvalitativa kurser, retreater och lärarutbildningar. Deras vision, att göra medvetenhetsträning och medkänsla lika viktiga som hälsosam kost och motion, är inspirerande och nödvändig för återhämtning och psykologisk resiliens.

VD Camilla Sköld
Org.nr: 556881-2258
Mail: camilla.skold@cfms.se
Adress: SKOGSSLINGAN 6, 182 30 Danderyd
Län: Stockholms län
www.cfms.se/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *