Caroline Waldenstrom har fått den prestigefyllda utnämningen som länets entreprenör och mottagit ett förtjänt certifikat. Hennes framstående insatser och entreprenörsanda har gjort henne föremål för hyllningar och erkännanden.

Caroline önskar rikta en speciell hyllning till sin kollega Anita Nordlund, som har varit en följeslagare genom tidigare företagsäventyr. Denna samarbetsrelation har inte bara präglat Carolines framgångsresa utan har också bidragit till en stark och lojal arbetsgemenskap.

Må certifikatet vara en symbol för Carolines dedikation och entreprenörskap samt ett erkännande av den positiva påverkan hon har haft på näringslivet i regionen. Vi gratulerar Caroline och önskar henne fortsatt framgång i sina entreprenöriella strävanden

Stort grattis till Caroline Waldenstrom – Länets entreprenörer 2023!

VD Caroline Waldenstrom
Org.nr: 556773-5526
Mail: Caroline.Waldenstrom@gmail.com
Adress: Jarlaplan 4 – 113 57 Stockholm
Län: Stockholms län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *