Länets entreprenör 2023

Bergums Bergsprängning har blivit stolt utnämnda till länets entreprenör 2023 för sitt enastående arbete inom branschen. Med en bred expertis och mångsidighet utför de olika tjänster inom bergspräckning och stenspräckning med precision och hydrauliska kil och Demex-teknik. De är specialiserade på borrning i berg för projekt som kräver förstärkning av master och vindkraftverk.

Deras kompetens sträcker sig även till bergsprängning inomhus, vilket inkluderar sprängning i källare. Bergums Bergsprängning är också kända för sin skicklighet inom bergförstärkning och nätning av berg. De tar sig an utmaningar som bergskrotning med noggrannhet och erbjuder tjänster som schaktning och utlastning samt dräneringsarbeten.

VD Kenneth Jönsson
Org.nr: 556783-3495
Mail: bergumsbergsprangning@gmail.com
Segelflyget 12, 423 37 TORSLANDA
Län: Västra Götalands län
www.bergumsbergsprangning.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *