Vi är glada över att tilldela BABAB Frostviken AB och dess företagsledare Bengt Arne Bengtsson utnämningen till länets entreprenör! Bengt Arne, din historia visar på en inspirerande entreprenörsanda och en kärlek till ditt arbete som fastighetskötare.

Att ta chansen att köpa fastigheten från kommunen, där du tidigare hade arbetat som fastighetskötare, är verkligen ett bevis på ditt engagemang och förståelse för verksamheten. Att bli en jättebra hyresvärd visar på din omsorg för dina hyresgäster och ditt engagemang för att skapa en positiv boendemiljö.

Att inkludera elen i hyran för dina hyresgäster är en generös gest och ett tydligt tecken på din medvetenhet om de utmaningar människor kan stå inför. Din empati och hänsyn till hyresgästernas behov är en kvalitet som verkligen lyser igenom.

Må ert certifikat vara en symbol för det positiva inflytande ni har på boendesituationen för människor i ert län. Fortsätt vara en förebild som hyresvärd och entreprenör, och må ditt arbete fortsätta göra skillnad i samhället.

Stort grattis till Bengt Arne Bengtsson – Länets entreprenörer 2023!

VD Bengt Arne Bengtsson
Org.nr: 556928-9365
Mail: b.a.bengtsson66@gmail.com
Adress: Norgevägen 15 – 833 98 Gäddede
Län: Jämtlands län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *