Länets entreprenör 2023!


Ett stort grattis till Bengt Malm, VD för B M K Skogstjänst AB, för den förtjänta utnämningen till länets entreprenör! Bengt är en otrolig förebild och en hårt arbetande individ som inte bara jobbar 7 dagar i veckan utan även har haft en fantastisk resa.

Han riktar ett varmt tack till Anette Hagdal och Henrik Nilsson för deras ovärderliga hjälp med pappersarbeten. Ett särskilt tack går också till hans stödjande familj som har varit vid hans sida genom hela den imponerande resan.

B M K Skogstjänst AB har konsekvent valt att satsa på kvalitet före kvantitet, vilket tydligt återspeglas i deras arbete. Denna filosofi har inte bara gjort dem till länets entreprenörer utan har också skapat en stark och hållbar grund för deras framgång. Vi ser fram emot att se fortsatta framgångar och prestationer från B M K Skogstjänst AB!

Stort grattis till Begnt Malm- Länets entreprenör 2023!

VD Bengt Malm
Org.nr: 556571-9977
Mail: bengtmalm70@gmail.com
Adress: NÄSSJA GÄRDESBYGGET 2 – 568 92 Skillingaryd
Län: Jönköpings län

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *