Torpstugan är inte bara en förskola; det är en levande gemenskap där mångfald och kulturell rikedom är en självklarhet. Genom att värna om flerspråkighet och olika kulturer skapar Torpstugan en unik och berikande miljö för barnen. Pedagogerna, som brinner för interkulturalitet och språkutveckling, gör varje dag till en äventyrlig resa för barnen.

Vid Torpstugan är alla barn välkomna och uppmuntras att vara delaktiga i meningsfulla och lärorika sammanhang. Projektinriktat arbete i mindre grupper ger barnen frihet att leka, skapa, utforska och prova sina egna idéer. Utbildning och undervisning präglas av lekfullhet, glädje och utforskande, och skapar därmed en stimulerande och positiv lärmiljö.

Vi är stolta över att tilldela Torpstugan titeln länets entreprenör. Er dedikation till barnens utveckling och kreativa lärande är något att verkligen hylla!

Stort grattis till AR Förskolor i Stockholm AB – Länets entreprenörer 2023!

VD Liselotte Jonsson
Org.nr: 556464-4945
Mail: kontoret@ronnbergs.se
Adress: TORPSTUGEGRÄND 5 – 163 41 Spånga
Län: Stockholms län
ronnbergs.se/vara-forskolor/forskolan-torpstugan-spanga-stockholm/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *