Albin, grundare av ALograf AB, är en exceptionell individ som har utmärkt sig som länets entreprenör. Trots sitt engagemang som sjuksköterska har Albin lyckats skapa och driva sitt eget företag vid namn ALograf AB sedan 2020. Det är tydligt att han balanserar sitt yrkesliv som vårdgivare med sitt kreativa entreprenörskap.

ALograf AB är inriktat på fotografering och grafisk framställning samt har nyligen expanderat sin verksamhet genom att lägga till en kod som berör medicin, inspirerad av Albins nuvarande anställning. Detta visar på Albins mångsidighet och förmåga att integrera olika kompetenser och intressen inom sitt företag.

Det är imponerande att se hur Albin planerar att ytterligare utvidga sin verksamhet inom medicinska områden och smi-koden. Denna strategi vittnar om hans långsiktiga vision och ambition att förena sina professionella färdigheter inom vården med kreativ grafisk design.

Vi erkänner Albin som länets entreprenör och ser fram emot att följa ALograf AB:s fortsatta framgångar under Albins ledning. Fortsätt att inspirera och göra skillnad!

Stort grattis till Albin Rylander – Länets entreprenörer 2023!

VD Albin Rylander
Org.nr: 559275-6976
Mail: info@alograf.se
Adress: Kay Wieståls gata 1 – 392 50 Kalmar
Län: Kalmar län
alograf.se/
instagram.com/alograf.ab/
linkedin.com/in/albin-rylander

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *