Länets entreprenör 2023

“Med stolthet och en djup passion för kvalitet och kunskap har AA Golvbehandlingar & Entrélösningar AB under ledning av VD Alex Widborg utmärkt sig som länets entreprenörer 2023. Detta familjeföretag har förvandlat affärsvärlden genom sitt unika koncept som går bortom enkla transaktioner. För dem handlar det inte bara om att sälja produkter och tjänster; det handlar om att dela med sig av en rikedom av erfarenhet och kunskap till sina kunder.

Alex och hans team är mer än bara ett företag. De är mentorer och guider som strävar efter att hjälpa sina kunder att fatta rätt beslut som är skräddarsydda för deras unika behov och situationer. Genom att sätta kunderna först, går de bortom det vanliga och skapar långvariga relationer som bygger på förtroende och ömsesidig respekt.

Men familjeföretaget går inte bara ett steg längre när det gäller att stödja sina kunder. De är också förespråkare för hållbarhet på alla nivåer. Inte bara miljömässigt, utan även genom att säkerställa att deras uppdrag är hållbara över tid. De är pionjärer när det gäller att integrera långsiktiga lösningar och ekologiskt tänkande i allt de gör.

Vi gratulerar AA Golvbehandlingar och deras inspirerande VD, Alex, till deras välförtjänta pris som länets entreprenörer 2023. De är inte bara en framgångssaga; de är en källa till inspiration för oss alla och en påminnelse om kraften i att dela kunskap, främja hållbarhet och bygga meningsfulla relationer i affärsvärlden.”

Org.nr: 556926-3691
Mail: kontakt@aagolvbehandlingar.se
Län: Stockholms län
MURKELVÄGEN 75 – 184 34 Åkersberga
aagolvbehandlingar.se

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *