Länets entreprenör 2023

Vi har den stora äran att lyfta fram Åke Arnesson, en sann pionjär och entreprenör i hjärtat, som har blivit utnämnd till Länets Entreprenör 2023. Åke Arnessons resa är ett kraftfullt bevis på hängivenhet, hårt arbete och en passion för att bygga något stort.

Med närmare 50 år i branschen har Åke Arnesson varit en ständig närvaro, och hans företag har trivts och växt sedan 1987. Under alla dessa år har hans vision förbli densamma – att arbeta hårt, strategiskt och med noggrannhet. Åke Arnesson har visat vad en sann entreprenörsanda innebär.

Att nå punkten där pension kan övervägas är en bragd i sig, men Åke Arnesson visar att han har mycket kvar att erbjuda. Hans orubbliga energi och engagemang är en inspiration för alla som korsar hans väg.

Vi är djupt imponerade av Åke Arnessons dedikation och hans bidrag till branschen. Som Länets Entreprenör 2023 representerar han det bästa av entreprenörskapet, och vi ser med stor förväntan på hans fortsatta resa och de nya höjder han kommer att nå.

Till Åke Arnesson säger vi – fortsätt med ditt fantastiska arbete, för din passion och entreprenörsanda inspirerar oss alla och visar att ålder är bara en siffra när drivkraften fortfarande brinner starkt.

.

Org.nr: 556364-4672
Mail: ake@akbudet.se
Län: Kronobergs län
ULVARYDSVÄGEN 8 – 285 35 Markaryd
www.ak-budet.se/


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *